Welkom op de verenigingspagina.

Hoewel niet iedere bewoner van het complex eigenaar is van zijn of haar woning, staat er op deze pagina voor elke bewoner belangrijke informatie. De belangen van de huurders worden binnen de Vereniging van Eigenaars behartigd door de verhuurder, Vestia.

Maatwerk Energieadvies - Steeds: In dit PDF-document (3,3 MB) vindt u de presentatie over het advies dat uit de duurzaamheidsscan naar voren is gekomen zoals die door de vertegenwoordiger van Steeds is gegeven tijdens de ALV van 11 maart 2020.
Nationaal Energiebespaarfonds: In dit PDF-document (1,1 MB) vindt u de presentatie over het Energiebespaarfonds zoals die door de vertegenwoordiger is gegeven tijdens de ALV van 11 maart 2020.
Triflex-presentatie: In dit PDF-document (1,4 MB) vindt u de presentatie over de galerijvloeren zoals die door de vertegenwoordiger van Triflex is gegeven tijdens de ALV van 13 mei 2014.
Cameraprotocol: In dit Word-document (28 kB) vindt u de volledige tekst zoals deze is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars.
Protocol zwerfgoederen: In dit PDF-document (252 kB) vindt u de volledige tekst zoals deze is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Eigenaars.
Probleemkaart: Op de Probleemkaart (PDF, 100 kB) treft u de informatie die u nodig heeft als u met een probleem of klacht zit. Via een soort spoorboekje is precies duidelijk wie of wat u moet bellen met uw probleem of klacht.
Melden overlast: Met dit formulier (PDF, 96 KB) kunt u overlast melden bij Beheer- en adviesburo Van der Schaaf. U kunt het ingevulde formulier afgeven bij de huismeester.
Huishoudelijk Reglement: In dit document (PDF, 396 KB) leest u de rechten en plichten van de leden van de Vereniging van Eigenaars (VvE) zoals deze is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.
Handleiding videofoon: In dit document (PDF, 400 KB) staat beschreven waar de knoppen voor dienen en hoe u de videofoon kunt bedienen.
Werktijden huismeester: In dit document (PDF, 60 KB) staan de aanwezigheid en spreekuren van de huismeester op een rijtje.

Kadoelerbos