Heeft u vragen of wilt u iets meedelen?

Gebruik dan één van de onderstaande links:

Als u een vraag of mededeling heeft over de flat voor Beheer- en adviesburo Van der Schaaf: klik hier.

Als u een vraag heeft voor het bestuur van de Vereniging van Eigenaren: klik hier.

Als u een vraag heeft over de camerabewaking: klik hier.

Als u een melding heeft over vernieling of vervuiling, waarneembaar voor een camera: klik hier. Graag het tijstip en de plaats vermelden van de waarneming.

U kunt uw vraag natuurlijk ook per brief stellen of telefonisch doorgeven.

VvE Kadoelerbos
p/a Beheer- en adviesburo Van der Schaaf
Postbus 30
3984 ZG ODIJK
tel: 030 656 51 07
fax: 030 656 51 08