Lekkage bij toiletten

wisa membraantjeRegelmatig wordt de huismeester geconfronteerd met lekkage bij toiletten. Het betrof hier geen lekkage van de toiletpot zelf, maar van de aansluiting van de wateraanvoer op de stortbak (zie de pijl in de tekening). Het probleem is niet moeilijk te verhelpen. U sluit het kraantje, zodat er geen water meer naar de stortbak gaat. Vervolgens draait u de moer los met een waterpomptang of engelse sleutel. In de aansluiting treft u een leertje aan. Als er lekkage is, is dit leertje verteerd. Vervang het door een nieuw exemplaar, te koop bij elke doe-het-zelf zaak. Als het bij u lekt en u vervangt het niet, dan kan dit tot wateroverlast bij uw benedenburen leiden. De kosten die dan ontstaan voor het verhelpen van de lekkage en opruimen van de rotzooi zijn vele malen hoger dan die van het leertje. In dit geval geldt zeer zeker: voorkomen is beter dan genezen. Mocht u niet in staat zijn om deze handeling te verrichten, neem dan contact op met de huismeester (079-351 28 54). Hij is bereid het euvel met u te verhelpen.

Laatste aanpassing: 2 december 2010