Uitslag Speeltuin-enquete

SpeeltuinOp 10 juni j.l. is er een kort gesprek gehad met de wijkmanager Elsje van Dijk. Hoewel niet iedereen voor was, deelde ze mede dat er met bijna dan 150 stemmen voor men er niet meer om heen kunnen.
Dit is mede tot stand gekomen door de hele rondleiding die zij met enkele bewoners van het Jonkerbos en Kadoelerbos op 3 maart door de wijk heeft gedaan. Het was toen duidelijk geworden dat het zo toch eigenlijk niet kan.

De speeltuin komt er! Voor de invulling wordt nog even goed gekeken om voor de allerkleinste kinderen ook wat neer te zetten.

De afgelopen 5 jaar is de strijd niet voor niks geweest en heeft het gehoor gekregen.

U wordt hierover nog verder geinformeerd door de wijkpost. U wordt door ons ook op de hoogte gehouden via de website van de VVE.

Speeltuinteam Kadoelerbos/Jonkerbos

Laatste aanpassing: 12 juni 2010