Parkeeroverlast

Een boeteZoals al eerder gemeld is het bij onze flat soms een puinhoop wat betreft het parkeren. Vooral 's avonds heeft menige bestuurder er geen zin in om een paar meter verder te lopen van de parkeerplaats naar de flat. Dan parkeert men de auto maar 'even' op de laaad- en losplaats. Of gewoon maar op de stoep. Ook worden de stoepjes aan het begin van het parkeerterrein worden hiervoor gebruikt. Dit levert een zeer onoverzichtelijke verkeerssituatie op. En wat te denken van de doorgangen naar het binnenterrein. Het is dan vooral ergelijk als er weer eens een auto op de plek naast de invalideparkeerplaats staat. Mensen met kinderwagens kunnen er niet meer door en moeten, vaak met kleine kinderen, omlopen over de straat. Ook dit levert gevaarlijke situaties op. Bovendien is het daardoor voor een minder valide medebewoner bijna onmogelijk om op een normale manier van de voor hem of haar gereserveerde plek gebruik te maken.

Een en ander is voor menig bewoner een doorn in het oog. Maar daar is misschien wel wat aan te doen!

Als er genoeg geklaagd wordt bij de wijkpost over de PARKEERoverlast, wordt er misschien actie ondernomen.
Bel naar 079-346 90 03 en geef uw klacht door.
Niet bellen? Geen actie!

Laat dus van u horen!

Laatste aanpassing: 13 juli 2009