Groot onderhoud

tegelvloertje leggenIn verband met noodzakelijke Groot Onderhoud melden wij u het volgende:

Op maandag 13 augustus 2012 wordt er gestart met het vervangen van de vloeren in de lifthallen. Er wordt bij het lage gedeelte gestart met slopen, kort daarna wordt het hoge gedeelte gedaan. Deze werkzaamheden zullen de eerste dagen gepaard gaan met geluidoverlast door het slopen. Ook dient u er rekening me te houden dat de lifthal dan af en toe niet toegankelijk is. Naar verwachting nemen de werkzaamheden totaal ongeveer zes weken in beslag.

Op maandag 3 september 2012 starten de werkzaamheden aan de intercominstallatie, als eerste bij het lage gedeelte. De werkzaamheden m.b.t. het vervangen van de vloeren in de lifthallen. Er worden tegen die tijd afspraken gemaakt met iedere bewoner om de intercom in de woning aan te sluiten. Aanvullende informatie over de uitvoering van de werkazaamheden volgt spoedig.

Indien u vragen heeft over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Beheer- en Adviesburo Van der Schaaf op 030-65 65 107.

Met vriendelijke groet,
VvE Kadoelerbos 1-191

 

Laatste aanpassing: 14 juli 2012