Renovatie van de liften

Zoals u weet worden dit jaar de liften in het complex van de VvE Kadoelerbos vernieuwd. Deze werkzaamheden zijn bijzonder ingrijpend en leveren nogal wat overlast op. Ook het gebruik van de liften zal enige tijd beperkt zijn. Er wordt in ieder geval getracht deze overlast zoveel mogelijk te beperken.
Toch kan het voorkomen dat uw lift buiten werking staat. In dat geval verzoekt het bestuur u de mededelingen op te volgen die ter plaatse opgehangen zijn.

Vanwege het garanderen van de bereikbaarheid is besloten om tijdens de werkzaamheden in ieder geval één lift (60, rechterlift in hoogbouw) te laten functioneren.
Dit houdt in dat iedereen deze lift kan gebruiken om op zijn etage te komen/vertrekken. Omdat deze lift alleen stopplaatsen heeft op de even etages verzoekt het bestuur de bewoners die op een etage moeten zijn waar de lift niet stopt, een etage hoger uit te stappen, en dan één etage met de trap naar beneden te lopen.

Het bestuur beseft dat dit tot vertragingen en ergernissen kan leiden maar vraagt hiervoor uw begrip. 

De werkzaamheden aan de lift van de laagbouw en één lift van de hoogbouw vinden plaats op:

02-11-2009 t/m 18-12-2009

De werkzaamheden aan de laatste lift van de hoogbouw vinden plaats op:

04-01-2010 t/m 19-02-2010

Het bestuur verzoekt die bewoners die gebruik maken van thuiszorg, tafeltje-dekje of andere hulpverlende instanties deze instanties op de hoogte te brengen van deze tijdelijke situatie.

Ook kan het bestuur zich voorstellen dat er mensen zijn die slecht ter been zijn of anderszins hulp nodig hebben. De huismeester kan beperkte ondersteuning of hulp verlenen tussen 08.30 – 11.30 uur. Bewoners die hier gebruik van willen maken verzoeken wij hiervoor telefonisch een afspraak te maken met de huismeester. Tel. 079 – 351 28 54.

Ongetwijfeld kent u een buurman of buurvrouw waarvan u weet dat zij misschien hulp nodig hebben. Aarzelt u dan niet, en probeer uw buurman of buurvrouw, daar waar mogelijk, te helpen.

Tenslotte vragen wij bewoners die tijdens deze periode gaan verhuizen dit in nauw overleg te doen met het bestuur.

U kunt hiervoor contact opnemen met Beheer- en Adviesburo Van der Schaaf: 030 – 656 51 07.

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering en/of de planning dan kunt u contact opnemen met de heer D.Versteeg op telefoonnummer 06 – 52326789.

Ook kunt u uw vraag of opmerking via de mail versturen naar Beheer- en adviesburo Van der Schaaf: klik daarvoor hier.

Ook kunt u tijdens de uitvoering contact opnemen met de huismeester, de heer Rob Seelt op telefoonnummer: 079 – 351 28 54. Hij is op het complex aanwezig van 07.30 tot 11.30 uur.

Tenslotte wil het bestuur u bij voorbaat al danken voor uw medewerking en begrip tijdens deze periode en kijken wij, net als u uit naar de ingebruikname van de nieuwe liften!

Klik hier om de brief te downloaden.

Laatste aanpassing: 19 okt 2009