Wijziging werktijden huismeester

Geachte bewoners,

Zoals u weet is de huismeester van de VvE Kadoelerbos, Ronald van der Loos, iedere werkdag tussen 07.30 en 11.30 uur aanwezig op het Kadoelerbos. De huismeester houdt dan een spreekuur en voert diverse werkzaamheden uit zoals lampen vervangen, deuren afstellen, kleine reparaties en houdt toezicht op de orde en netheid van het gebouw.

Het komt wel eens voor dat er zaken in de middag voorvallen die dan pas de volgende ochtend opgemerkt en verholpen kunnen worden. Tijdens gesprekken met het bestuur is de wens geuit om te bezien of de huismeester ook op andere tijden zou kunnen werken.

Met ingang van augustus 2015 zullen de werktijden van de huismeester wijzigen. De werktijden worden op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 07.30 tot 11.30 uur. Op de woensdagen is de huismeester aanwezig van 11.00 tot 16.00 uur (incl. 1 uur pauze).

Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen met Beheer- en adviesburo Van der Schaaf op 030 – 65 65 107.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geļnformeerd.

Bestuur VvE Kadoelerbos

Lees hier de aangepaste werktijden en spreekuren

 

Laatste aanpassing: 4 augustus 2015