Ambulance gehinderd

Zoals al vaker is gebeurd stonden er afgelopen avond, 15 oktober, enkel auto's geparkeerd op de laad- en losplaats voor de flat. De amulance die arriveerde kon daardoor niet voor de deur parkeren, maar moest noodgedwongen op de rijbaan blijven staan. Daarnaast werden de beide verlaagde gedeelten van de stoep (gemarkeerd met gele tegels) geblokkeerd, waardoor de brancard niet gewoon naar binnen gereden kon worden. Nu lijkt een gedeelte aangegeven als een parkeervak, maar dat is een misverstand. Die plek is bedoeld als opstelplek voor grof vuil. Helaas is het bord dat op de paal had moeten zitten enige tijd geleden 'verwijderd', waardoor dit misschien niet bij iedereen bekend is.
Ambulance geblokkeerd

De eigenaren van de betreffende auto's weten wel wie ze zijn en zijn ook bij anderen bekend. Het parkeren hier is echt niet nodig, zelfs verboden en kan een bekeuring opleveren. Als alle reguliere parkeerplekken vol zijn, is er bijna altijd nog wel plek op het parkeerterrein bij de kerk aan het Kerkenbos of langs het spoor tegen over het bejaardencomplex. Er is dus geen enkele reden om zo voor de flat te parkeren. Of het moet zijn dat er dan enkele meters meer gelopen moet worden.

Een en ander is voor menig bewoner een doorn in het oog. Maar daar is misschien wel wat aan te doen!

Als er genoeg geklaagd wordt bij de wijkpost over de PARKEERoverlast, wordt er misschien actie ondernomen.
Bel naar 079-346 90 03 en geef uw klacht door.
Niet bellen? Geen actie!

Laat dus van u horen!

Laatste aanpassing: 16 oktober 2010